5/ DLP


DLP / 06

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.


Úkoly

  1. Navrhněte vlastní motivační systém pro své zaměstnance. 1, 2
  2. Zpracujte v pěti (5) bodech obecný postup náboru zaměstnance. 1, 4
  3. Uveďte a/ zda a b/ jaké zaměstnanecké benefity budete svým zaměstnancům poskytovat. C/ odhadněte, jaké budou náklady spojené s benefity včetně d/ přínosů pro firmu. 1, 2