MASLOWOVA TEORIE MOTIVACE

Maslowova pyramida potřeb zdůrazňuje dva (2) základní předpoklady:

  1. Jsme živočichové mající nedostatek potřeb, přičemž naše potřeby závisí na tom, co máme. Pouze dosud neuspokojené potřeby mohou ovlivňovat chování.
  2. Potřeby jsou hierarchicky uspořádány.

Maslow vyslovil hypotézy pěti (5) úrovních potřeb:

  • fyziologické (dýchání / spánek / potrava / bydlení / oděv / sex),
  • bezpečí (pevné zdraví / jistota zaměstnání / morálka / vlastnictví),
  • společenské (přátelství / vlastní rodina),
  • uznání (respekt / úspěchy / úcta / prestiž),
  • seberealizace (realizování svého talentu / znalostí).