TEORIE MCGREGORA


Teorie X (krátké vodítko)

Motivace formou odměn / trestů (cukru / biče),

  • pozitivní motivační faktory (odměny / prémie / jiné hmotné výhody),
  • negativní motivační faktory (tresty / sankce / omezení).

Teorie Y (volné vodítko)

Nutnost uspokojit nejen a/ hmotné / fyziologické potřeby pracovníků, ale i b/ psychologické potřeby (odpovědnost / seberealizace / radost z práce).

  • Vytvoření prostoru pro iniciativu / uplatnění individuálních schopností každého zaměstnance,
  • „peníze nejsou všechno“ (lidé pracují za peníze jen do určitých mezí).