METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


1/ Přiměřené informace

Formální / neformální organizace podniku / činnost pracovníka / jeho perspektiva / spolupracovníci / komunikace s pracovníky.

  • Pohovory s pracovníky (přijímací: dotazníky / uvedení na pracoviště; na žádost pracovníka: problémy / stížnost; mimořádné: vynikající výsledky / porušení kázně).
  • Rotace zaměstnanců.

2/ Samostatnost v práci

  • Vymezení odpovědnosti / náplně práce / jasné úkoly.
  • Cílevědomost / péče o talenty.
  • Podpora iniciativy (japonské podniky – na 100 zaměstnanců 50 zlepšovacích návrhů ročně).