1/ VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

 

  • Schopnost vést / usměrňovat / motivovat / stimulovat / strhávat lidi pro správné plnění cílů / úkolů (strategických / ekonomických / obchodních / personálních / inovačních atd.).

Příklad

Jan Beger, majitel {BB}, má na starosti vedení manažerů. Stará se o nábor nových zaměstnanců, řeší větší finanční investice, jednotlivé manažery motivuje a mnohdy je při zásadním rozhodování zastupuje.

Manažer prodeje má na starosti prodejce na všech pobočkách {BB}. Pravidelně se s nimi schází, vysvětluje způsoby komunikace se zákazníky, schvaluje plány směn a informuje o novinkách.