VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

Nositelem řízení (ROZHODOVÁNÍ) je manažer.

Reprezentant tvůrčího (duševního) vedení je vůdce / lídr.

Manažerská teorie / praxe mezi těmito pojmy diferencuje.


Vůdcovství záleží na schopnosti:

  • efektivně využít moc (vyslovovat jasné žádosti / nabízet vhodné odměny / informovat o pravidlech a postizích),
  • motivovat lidi v závislosti na situaci / čase (srozumitelně objasnit, jak jednotlivé činnosti přispívají k celkovým výsledkům týmu / celé organizace),
  • inspirovat následovatele (zaměstnance / podřízené),
  • vytvářet / udržovat příznivé klima v pracovním kolektivu (sledovat prostředí, ve kterém lidé pracují).