MOTIVACE


Motivaci ovlivňují:

  • vnější kritéria daná okolím (společenské normy / morální kodex / právní normy),
  • vnitřní kritéria daná člověkem (osobní cíle / způsob sebehodnocení / aspirační úroveň / životní zkušenosti).

Od motivace je třeba odlišit pojem stimulace (soubor vnějších podnětů usměrňujících jednání pracovníků a působících na jejich motivaci).


Motiv vlastní vnitřní impulz (vnitřní pohnutka) pro jednání člověka (potřeby / návyky / zájmy / ideály / vzory).

Stimul vnější pobídka, která určitý motiv podnítí / utlumí.