VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

Moc / schopnost vést lidi spolu úzce souvisejí.

Moc (politická / ekonomická / fyzická / duševní apod.) se vyskytuje bez jakékoliv schopnosti vést lidi.

Vedení lidí bez moci není myslitelné.


Zdroje moci založené na:

  • donucení možnost / právo trestat (když neuděláš, co požaduji, potrestám tě – pokuta, napomenutí, výpověď),
  • odměňování materiální / nemateriální (když uděláš, o co žádám, dostaneš odměnu – pochvala, prémie),
  • legitimitě pověření vedoucí funkcí (automatický předpoklad, že jsme loajální manažerem),
  • odbornosti odborná, spojená s konkrétní osobou, nikoliv funkcí (informatik na střední škole plné vyučujících, kteří si s počítači moc nerozumí = má informace, které ostatní nemají).