Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Na Dohodu o provedení práce v současné době hodlá majitel zaměstnat pracovníka za hodinovou mzdu max. Kč 140,--. Je nutné počítat s odvodem srážkové daně ve výši 15 % z hodinové mzdy.

Tímto přepočtem je poptávka po pracovní síle ze strany společnosti limitována částkou Kč 119,--.

Pokud by firma chtěla zaměstnat nového pracovníka na pobočce, který by servis kol / elektrokol vykonával na hlavní (vedlejší) pracovní poměr, musela by za něj odvádět pojistné zdravotního / sociálního pojištění. Tímto postupem dochází ke zvyšování nákladů.

Zásadnější je komplexní porovnání přínosů, které díky zaměstnaní nového pracovníka společnost získá.