MOTIVACE

Antistimuly:

  • nesprávné hodnocení / odměňování,
  • nevhodné jednání manažera (ponižování / zesměšňování / oblíbenci),
  • nedostatečná kvalifikace / autorita manažera (manažer nejde příkladem),
  • záporné rysy kolektivu (konflikty / neochota / závist / pomluvy),
  • nedostatek / nadbytek informací bez rozlišení důležitosti,
  • jednotvárná práce / zdravotní / rodinné / bytové aj. problémy,
  • neodpovídající pracovní podmínky (prostředí),
  • nesamostatná práce / neznalost smyslu práce.