TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍ


(1,1) Lhostejný typ (ochuzený [MANAGEMENT]).

  • Manažeři se starají hlavně sami o sebe,
  • minimální pozornost věnují podnikánízaměstnancům,
  • nemají zájem o svou práci (zakladatel, který si chce ponechat uznání související s působením ve firmě).

(1,9) Sousedský typ ([MANAGEMENT] zájmové organizace).

  • Minimum zájmu o podnikání a maximum pozornosti směřují k lidem,
  • důraz (priorita) na vytváření pozitivních mezilidských vztahů,
  • snaží se vytvořit odpovídající pracovní tempo, cílem není zisk,
  • minimálně podporují dosažení podnikových cílů (neziskové organizace).