VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ


Lidské zdroje

  • Lidské vlastnosti / schopnosti / postoje, které tvoří předpoklady pro naplňování firemních cílů.
  • Z těchto personálních zdrojů přichází do firem rozhodující vstuplidská práce.

Příklad

Více než polovině českých firem chybí technicky vzdělaní lidé. Absenci pracovníků s technickou kvalifikací vnímá také společnost {BB}, která dlouhodobě bojuje s nedostatkem servisních techniků.

Klíčem k řešení je průzkum užší spolupráce se vzdělávacími institucemi, finanční / personální / legislativní podpora technických studijních oborů apod.