2/ STYL VEDENÍ

 

 • Vyjádřen vztahem manažerapodřízeným jednotlivcům.
 • Konkrétní vnější projev manažera / majitele.
 • Manažer může / musí uplatňovat dle situace různé styly jednání.
 • Podřízení jsou ovladatelní (snadno / hůře / obtížně).

 • Můžeme uplatnit toto dělení:
  • autokratický okruh,
  • demokratický okruh,
  • liberální okruh.