VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

 • Vyžaduje určitou způsobilost manažera / autoritu / charisma, tj.:

  • schopnost vést nespočívá pouze ve vrozeném talentu (vhodným doplňkem může být studium MBA / kurzy / návštěva konferencí / kouč),
  • manažer / majitel je svým podřízeným příkladem (dobrým / špatným),
  • slova / činy manažerů se mají shodovat (schopnost držet slovo),
  • manažer nesmí ztratit kontakt se svými podřízenými (osobní komunikace / teambuilding),
  • manažer musí mít pozitivní vztah k podřízeným (podpora přátelských vztahů v týmu / rozvoj důvěry).