AUTOKRATICKÝ OKRUH

Uplatňování vůle manažera, bez ohledu na názory podřízených.

Požadavek a/ absolutní poslušnosti a b/ potlačování iniciativy podřízených.

Tři (3) styly seřazené podle míry negativnosti vztahu manažera k podřízeným:


Autoritativní styl

(autorita = vážnost, vlivnost jedince na základě obecně uznávaného významného postavení)

  • vyplývá ze soustavného využívání postavení manažera ve formální organizační struktuře.