TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍ


(9,1) Úkolový typ (autokratický [MANAGEMENT]).

  • Manažer technokrat,
  • soustřeďuje se na řízení výrobních operací (produkci),
  • cílem je splnění pracovního výkonu, bez zřetele na vytváření mezilidských vztahů (manažer oznamuje svá rozhodnutí).

(9,9) Týmový typ (týmový [MANAGEMENT]).

  • Maximální pozornost lidem / podnikání (produkci),
  • ideální případ manažera, který umí skloubit a/ plnění cílů a b/ dobré mezilidské vztahy,
  • přináší velký pracovní výkon pracovníků (manažer aktivně komunikuje s podřízenými, zajímá ho jejich názor, který aplikuje ve vybraných situacích).