HERZBERGOVA TEORIE DVOU FAKTORŮ


Dvě (2) významné skupiny faktorů:

  • Motivátory = vlivy a/ uspokojující lidské potřeby a b/ aktivizující zájem / úsilí pracovníků (motivace je odrazem potřeb, motivátory jsou prostředky jejich uspokojení).
  • Hygienické vlivy = podmínky, v nichž zaměstnanec pracuje, které ovlivňují jeho spokojenost / nespokojenost (vybavení pracoviště / podmínky práce apod).