METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


6/ Diferencovaná kontrola

  • Podrobná / volnější, podle výsledků zaměstnance, pozitivní motivace před vytýkáním nedostatků.
  • Pravidelné hodnocení:

    • úkoly / chování / charakterové rysy (kladné / záporné změny a závěr hodnocení).

7/ Specifické skupiny

  • Ženy / absolventi / specialisté.

8/ Bezporuchové změny

  • Příprava / projednání se zaměstnanci / jejich spolupráce / návrhy (reorganizace / nová výroba).