VEDENÍ LIDÍ / VŮDCOVSTVÍ

Klíčové vlastnosti lídrů:

  • snaha splnit vytyčený cíl (ekonomický / personální / politický, ...),
  • motivace k vůdcovství (přijetí zodpovědnosti za uložený úkol),
  • odpovídající povahové vlastnosti (soustředěnost / vysoký stupeň sebekontroly / sebedůvěra / cílevědomost),
  • schopnost poznávání / učení se charisma (atribut přisouzený na základě respektu / úcty / obdivu).

Pojmy manažer / lídr:

  • nejsou totožné, ale za určitých okolností se mohou překrývat. (Manažer vyjadřuje určitou pozici v organizaci, je odpovědný za dosahování cílů. Lídr je člověk se specifickými vlastnostmi, který výrazně dominuje nad ostatními)