MOTIVACE

Druhy stimulů:

  • hmotné mzda / vybavení pracoviště / naturálie,
  • nehmotné čas / morální hodnoty společnosti / uznání,
  • finanční cena / zisk / mzda / úvěr / úrok / daň / dotace / dividenda / prémie / bonus,
  • nefinanční kvalita / záruční lhůta / reklama / pověst,
  • pracovní zařazení / norma / úkol / příklad manažera,
  • mimopracovní volný čas / bydlení / životní úroveň / zdravotní péče,
  • prospěšné zajímavá práce / sport endorfiny / kondice / protistresové působení,
  • škodlivé nikotin / alkohol / drogy / soustavný doping.