Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Současně musí být majitel schopen odhadu budoucích vývojových trendů své podnikatelské činnosti. Může nastat stav, kdy se činnost společnosti zaměří hlavně na servis jízdních kol a elektrokol a práce pomocných servisních techniků bude vyžadovat uzavření hlavního pracovního poměru.

Společnost {BB} musí umět posoudit přínosy / „břemena“, které zaměstnání pracovníků přináší – rozhodnutí nevychází pouzeekonomické stránky podnikání!!!