VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ

 

Co mohou lidé své firmě poskytnout?

Vlastnosti (dokonalá paměť / logické myšlení)

  • Soubor lidských vlastností, které s ohledem na konkrétní podmínky není efektivní měnit.

Příklad

Během pohovorů ve společnosti {BB} se majitel Jan Beger u uchazečů zajímá o jejich silné stránky a snaží se pro ně přizpůsobit pozici, a to dle jejich povahových vlastností / předpokladů.