Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Majitel se rozhoduje mezi alternativami (kombinacemi):

  • Koho zaměstnat dříve? – brigádníka – pomocného servisního technika x pracovníka pobočky se zaměřením na servis
  • Jak zaměstnat? – dohoda o provedení práce x stálý pracovní poměr

Rozhodnutí není čistě na majiteli. Například zaměstnání pracovníka pobočky na Dohodu o provedení práce není možné, neboť tento druh pracovního poměru je možné sjednat pouze na konkrétní pracovní úkon.

Dohodu o provedení práce lze se zaměstnancem uzavřít pouze na max. 300 hodin za kalendářní rok. Hodiny odpracované na základě více jiných dohod u jednoho zaměstnavatele se sčítají, a spadají do oněch 300 hodin za rok.