LIBERÁLNÍ OKRUH

Slabé postavení manažera (shovívavý / mírný).

Negativní důsledek – prosazování osobních zájmů na pracovišti / neplnění úkolů.


Liberální styl (liberální = snášenlivý)

  • Snaha o bezkonfliktní přístup manažera k podřízeným a jeho ústupnost. (Manažer nechce přejímat odpovědnost, nebo se jí dobrovolně zříká, např. „rozhodněte se, jak chcete“ nebo „mně je to jedno, je to na Vás“)

Pasivní styl

  • Vyjadřuje pasivitu / defenzívnost manažera. Na druhé straně převažuje aktivita podřízených.

Laissez-faire styl (laissez-faire = volná hra hospodářských sil bez jakýchkoliv zásahů)

  • Požadavek podřízených na manažera, aby jim do jejich činnosti nezasahoval.