POSUZOVÁNÍ MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ


Soutěžení

  • Snahou je získat prospěch na úkor druhých. Jde o kombinaci a/ nízké vstřícnosti a b/ vysokého sebeprosazení (snaha vyhrát).

Spolupráce

  • O hodnoty nebojujeme, ale vytváříme je. Umožňují společné vítězství (řešení uspokojující obě strany).

Destrukce

  • Při destrukci obě strany ztrácejí, hodnoty jsou pouze ničeny.

Přizpůsobení

  • Člověk volící přizpůsobení je smířen s tím, že jeho hodnoty budou (na jeho úkor) distribuovány ve prospěch druhé strany (vyhnout se konfliktu a získat čas).