TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K VEDENÍ / VŮDCOVSTVÍ

 

(5,5) Kompromisní typ (organizátorský [MANAGEMENT]).

  • Průměrný zájem o podřízené / o podnikání (produkci),
  • rovnováha mezi a/ udržením pracovního výkonu (plnění plánovaných cílů) a b/ mezilidskými vztahy na pracovišti.