MASLOWOVA TEORIE MOTIVACE

Oblasti působení manažerů v jednotlivých kategoriích hierarchie potřeb.

Kategorie potřeb Oblast působení manažerů
SEBEREALIZACE Podnětnost práce
Příležitost k povýšení
Prostor pro tvořivost
Motivace k vyšším cílům
UZNÁNÍ Veřejné uznání dobrého výkonu
Pověřování významnými pracovními aktivitami
Pověřování odpovědnosti
SOCIÁLNÍ POTŘEBY Příležitosti k sociální interakci
Stability pracovní skupiny
Povzbuzování spolupráce
BEZPEČÍ / JISTOTA Bezpečné pracovní podmínky
Jistota zaměstnání
Zaměstnanecké výhody
FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY Spravedlivá odměna
Teplo / světlo / prostor / klimatizace - pracovní podmínky