DEMOKRATICKÝ OKRUH

Opak autokratického okruhu (oboustranná aktivní komunikace mezi manažerem a podřízenými).

Zvýšená pracovní aktivita ze strany podřízených.

Demokratický styl (demokracie = vláda lidu)

  • Vyjadřuje určitý podíl podřízených na ROZHODOVÁNÍ.
  • Je snadno zaměněn za kolektivní rozhodování bez respektování rozhodovací pravomoci / odpovědnosti manažera. (Manažer používá otevřené otázky – „co si myslíte o tom a tom?“, 2. osobu množného čísla – např. „pojďme“, své postřehy přináší až jako poslední.)

Participační styl (participace = účast)

  • Lépe vyjadřuje účast jednotlivců na řízení,
  • možnost podílet se svými názory / myšlenkami na [MANAGEMENTU],
  • zachovává / respektuje úlohu, která je dána manažerovi.