Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Rozhodnutí o struktuře / formě zaměstnaných osob nevychází pouze z ekonomického hlediska – to je limitující veličinou, nikoli určující.

Pokud {BB} do budoucna zaměstná další pracovníky, bude se pravděpodobně jednat o výkonnou asistentku majitele, která bude zaměstnána na trvalý pracovní poměr, a dále pomocné servisní techniky, kteří budou k dispozici během nejvytíženějšího období a budou zaměstnáni na Dohodu o provedení práce.