VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ


Co mohou lidé své firmě poskytnout?

Schopnosti ({BB} – znalost trhu s jízdními koly)

  • Člověk / umí (souhrnně můžeme mluvit o schopnostech / znalostech).
  • Potenciál člověka, s nímž lze pracovat, tj. jednotlivé schopnosti rozvíjet (například vhodnými vzdělávacími programy).

Postoje (chtít vědět víc / učit se / zdokonalovat)

  • vyjadřují celkovou míru a/ snahy, b/ ochoty a c/ loajality člověka,
  • úzce souvisejí s jeho motivací a
  • s postoji lze pracovat / měnit je.