METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


3/ Péče o pracovní podmínky

  • Vybavenost práce / prostředí osvětlení / teplota / větrání (event. klimatizace) / snížení hluku.

4/ Hmotná zainteresovanost

  • Mzdy / platy / prémie / výhody / podíly na zisku / účast ve vedoucích orgánech.

5/ Týmová práce

  • Výchova na základě vědomí / nutnosti spolupráce (ve výrobě jsou osmičlenné skupiny odpovědné za samostatné rozdělení práce na určité období).