3/ MOTIVACE


Motivace

  • Vnitřní proces utváření cílů.
  • Integruje psychickou / fyzickou aktivitu člověka směrem k vytýčenému cíli.
  • Nedostatečná motivace je netaktická, jako motivace nadměrná.

Motiv

  • Vnitřní pohnutka, podněcující jednání člověka.
  • Navenek se projevuje jako důvod k jednání.