METODY VEDENÍ LIDÍ V PODNIKOVÉ PRAXI


9/ Situační myšlení

  • Empatie, vžít se do situace druhého.
  • Výkyvy ze zdravotních / rodinných důvodů (i výborný pracovník může mít výkyvy z osobních důvodů).
  • Pomoc od podniku znamená utužení vztahu podnik – zaměstnanec.

10/ Řešení konfliktů

  • Pozitivní (jde o zlepšení), negativní (závist / pomluvy / hádky). Metody kompromisu / vyhnutí se konfliktu / spolupráce / soutěžení aj.
  • Krajní řešení – odchod konfliktní osoby.