AUTOKRATICKÝ OKRUH

Autokratický styl

(autokracie = samovláda, neomezená vláda jedince)

  • Manažer zakrývající autokratickým jednáním nedostatky ve svých schopnostech / zkušenostech.
  • Má v praxi své opodstatnění ve vyhraněných / mezních / kritických situacích. (Krizový [MANAGEMENT] manažer je velmi aktivní, vydává příkazy / rozkazy, pouze oznamuje svá rozhodnutí.)

    • V těchto případech je akceptovatelný. (Pokud ho manažer používá běžně, není možno s ním souhlasit.)

Diktátorský styl

  • Krajním projevem vůle jedince, který vidí / uznává sebe samého,
  • likviduje jakýkoliv nesouhlas / jiný názor.