8/ ZÁVĚR


V přednášce byly vymezeny základní pojmy související se stanovením [COB] včetně jejich aplikace v procesu ZZD.

Podstatným krokem při stanovení [COB] je Axiom Éta, ze kterého vyplývá schématická metodika stanovení [COB].

Důraz je kladen i na a/ vliv inflace u reklamních služeb a b/ závažnost použití koeficientů aktivit (Ka), jako převodního můstku mezi jednotlivými sporty.

Znalost problematiky [COB] je přínosná pro pochopení jednotlivých aspektů procesu ZZD, kdy jeho využití může sloužit širokému spektru potencionálních uživatelů.