VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

F/ Znalecké shrnutí posuzovaného plnění za rok 2018


  • Výsledkem postupu stanovení [COB] je vymezení celkového intervalu [COB] u posuzovaného plnění, společnosti XYZ s.r.o.
  • V tabulce jsou jednotlivé sporty sumarizovány do jediné položky za a/ banner, b/ LED panel a c/ LED obrazovku.

PLNĚNÍ CENA SJEDNANÁ MIN MAX PRŮMĚR CENA SJEDNANÁ / COB MAX SPLNĚNÍ INTERVALU
banner 1 470 000 281 040 3 185 000 1 859 711 46,15 % SPLŇUJE
LED panel 2 000 000 221 200 1 350 000 825 003 148,15 % NESPLŇUJE
LED obrazovka 450 000 65 230 742 100 560 980 60,64 % SPLŇUJE
CELKEM 2014 3 920 000 567 470 5 277 100 3 245 694 84,98 % SPLŇUJE