OBECNÉ METODY OCENĚNÍ

Metoda ocenění

Standardizovaný, obecně uznávaný postup činností, směřující k stanovení hodnoty majetku (předmětu znaleckého zkoumání / dokazování), která se bude maximálně blížit tržní ceně.


Metody využívající se při procesu ocenění:

  1. NÁKLADOVÁ metoda = peněžní součet všech komponent předmětu ocenění (ZZD) v dané době. Důležitou roli hraje a/ současný stav a b/ lokalita majetku.
    • Srovnání současné hodnoty majetku s historickou cenou, za kterou byl majetek pořízen.