HODNOTA PŘEDMĚTU ZZD / DRUHY


Tržní hodnota dle [ZOM]

Definice

je pojem definovaný v § 2 odst. 4 ZOM. [tržní hodnota] odhadovaná částka, za kterou a/ by měly být majetek / služba směněny, b/ ke dni ocenění, c/ mezi ochotným kupujícím / ochotným prodávajícím, d/ v obchodním styku uskutečněném e/ v souladu s principem tržního odstupu, f/ po náležitém marketingu, g/ kdy každá ze stran jednala informovaně / uvážlivě / nikoli v tísni.

Principem tržního odstupu se rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které a/ mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a b/ jednají vzájemně nezávisle.

Zvažují se všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv.