1/ VYUŽITÍ COB V PRAXI

V praxi je [COB] nejčastěji využívána pro účely:

  1. stanovení výše daňového základu / vyměření výše daně,
  2. prodeje / koupě mezi závislými / nezávislými subjekty,
  3. prodeje / směny majetku státu,
  4. prodeje majetku ve vlastnictví veřejného subjektu (obec / kraj, ...),
  5. civilního soudního řízení (občanské / obchodní / insolvenční řízení),
  6. trestního řízení.

Dle dat, získaných znaleckou praxí bylo zjištěno, že ocenění předmětu ZZD pomocí [COB] je požadováno maximálně v 1/3 případů.

2/3 případů reflektuje požadavek na stanovení tržní ceny.