KOEFICIENTY AKTIVIT


Výsledná syntéza dílčích parametrů

  • Z pohledu sponzorského působení bylo provedeno znalecké sjednocení čtyř (4) faktorů, do jednoho (1) výsledného Ka.
  • Každému z parametrů byla určena stejná váha, tj. poměrově 25 %.
  • Finálně byl aplikován subjektivní pohled znalce, vycházející ze znalecké praxe (historická úspěšnost / zájem / rozšířenost aktivity).

SCHÉMA Stanovení koeficientů aktivit