OBECNÉ METODY OCENĚNÍ


Metody využívající se při procesu ocenění:

  1. POROVNÁVACÍ metoda = odhad ceny na základě porovnání za existence alespoň jednoho (1) obdobného majetku (předmětu ZZD).
    • Srovnání posuzovaného smluvního plnění s dostupnými vzorky srovnatelných co do a/ vlastností, b/ velikosti, c/ očekávaného užitku, d/ časového období a e/ lokality.
    • Srovnání ceny reklamy v síti velkoplošných obrazovek s obdobnými produkty.
  1. VÝNOSOVÁ metoda výnosové ocenění vychází z poznatku, že hodnota majetku (předmětu ZZD) je určena očekávaným užitkem (výnosem / ziskem).
    • Určení budoucí hodnoty výnosů / zisku u ocenění podniků.