2/ ZÁKLADNÍ POJMY

[COB] představuje problematiku, která zasahuje do širokého spektra vědních oborů (statistika / matematika / logika / psychologie, ...).

Během ZZD musí znalec realizovat postup, při kterém a/ sbírá data a b/ ověřuje jejich jakost. K tomuto postupu je využíváno metod.

SCHÉMA Komplexní schéma COB

Současně musí správně rozlišovat mezi pojmy cena / hodnota / dalšími.

Dle druhu případu je nutné zvolit jednu ze tří (3) metod ocenění včetně správné / vhodné aplikace.