SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Postup stanovení [COB] intervalem se váže na judikát 8 Afs 80/2007-105.


Judikát Nejvyššího správní soud, č. j. 8 Afs 80-2007-105-COB stanovena intervalem


  • Z judikátu vyplývá, že šíře intervalu vychází z rozptylu cen, které do cenového srovnání vstupují.
    • Běžný produkt na trhu / obecně specifikovaný / rozptyl cen.
    • V praxi nejběžnější.
  • Jsou-li vzorky charakterizovány konkrétní cenou, pak je možné stanovit přesnou hodnotu bez rozpětí.
    • Zcela konkrétní produkt / specificky definovaný / jedna cena
    • V praxi výjimečný výskyt.

SCHÉMA Stanovení COB intervalem