VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ 3/ Stanovení intervalu COB dle Axiomu Éta + koeficientu Ka

 • Vypočtená hodnota ceny srovnatelného plnění na fotbalové lize, za 1 m2 / 1 akci vstupuje do výpočtu [COB], kde dojde k zohlednění parametrů tak, aby bylo plnění PLNĚ SROVNATELNÉ s posuzovaným.
 • Pro plnou srovnatelnost je nezbytné zohlednit vybraná kritéria, rozdělená na:
  • srovnatelnost produktů (označení K1 váha 100 %)
  • srovnatelnost transakčních podmínek (označení K2 váha 50 %)
 • Srovnatelnost produktů:
  • V parametru kvality je třeba aplikovat Ka.
  • Dle matematické kalkulace byl zjištěn vzájemný vztah
   fotbal (hokej) / cyklistika v poměru 1 / 0,5 viz str. 22.
  • V ostatních parametrech bylo plnění plně srovnatelné s posuzovaným plněním.