5/ KOEFICIENTY AKTIVIT

Koeficienty aktivity (Ka)

Použití Ka je metodickým postupem, jak matematicky / statisticky kvantifikovat odlišný propagační účinek / reklamní dosah propagace ve spojení s určitým druhem sportu.

Ka jsou založeny na rozsáhlém znaleckém zjišťování a/ statistických a b/ mediálně-metrických (sledovanosti) dat.

  • Působení faktorů na marketingový dopad realizované propagace,
  • vzájemný poměr tohoto potenciálního dopadu u jednotlivých sportů.