METODY


Představují a/ soubor pravidel a b/ popis ověřeného postupu, jak získávat správné poznatky (prostředek poznání).

Mezi nejpoužívanější metody patří:

 1. Pozorování vnímání jevů / procesů, využívá se smyslové percepce.
  • Pozorování vývoje cen stacionárních bannerů.
 1. Měření kvantitativní (číselné) zkoumání jevů / procesů.
  • Měření počtu výskytů reklamního sdělení během sportovního utkání.
 1. Abstrakce rozdělení podstatného od nepodstatného. Myšlenkový hodnotící proces.
  • Sloučení LED panelu a velkoplošné LED obrazovky do jedné kategorie z důvodu srovnatelného reklamního působení.
 1. Dedukce postup od obecného ke zvláštnímu.
  • Zvýšení tržeb společnosti – konstatování, že sponzoring byl efektivní.