VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

D/ 4/ Sumarizace stanoveného intervalu COB

  • Sumarizace je provedena do tabulky, ve které jsou vyobrazeny veškeré nástroje / plnění realizované v rámci posuzovaného plnění.
  • Jedná se o ucelený přehled, který umožní jasně rozpoznat cenové intervaly jednotlivých plnění.

  • Příklad tabulky s ukázkovým plněním, vycházejícím z kalkulátoru [COB]:

    REKLAMNÍ NÁSTROJE COB
    AKTIVITA VELIKOST ROZSAH ZVEŘEJNĚNÍ MIN MAX PRŮMĚR
    plošná reklama – stacionární banner cyklistika 1 m2 1 akce 4 200 60 000 34 439,58