SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Pro reprezentaci postupu stanovení [COB] bylo vytvořena schéma, které vysvětluje postup od sběru vzorků až po určení intervalu [COB] a stanovení závěrů ZZD.


SCHÉMA Komplexní schéma cob


Během aplikace koeficientů K1 a K2 je uvažováno celkem osm (8) parametrů.

Dochází k úpravě vzorků na shodnou úroveň oceňovaného produktu z hlediska a/ produktu a b/ transakčních podmínek.

Dle stanovených vah a/ produktů a b/ transakčních podmínek je provedena kalkulace, která hodnotu vzorku zvýší / sníží tak, aby byl s oceňovaným produktem plně srovnatelný.

Následuje a/ určení intervalu [COB] z cen vzorků a b/ srovnání s cenou oceňovaného produktu.