SCHEMATICKÁ METODIKA STANOVENÍ COB – AXIOM ÉTA


Znalecké zkušenosti se stanovením [COB] v oblasti reklamy / sponzoringu znalce vedou k přezkoumatelnému stanovení hodnoty [COB] intervalem, nikoliv pouze jednou hodnotou, což je znázorněno na následujícím schématu.

Stanovení intervalu COB