VZOROVÝ PŘÍKLAD XYZ S.R.O.

XYZ s.r.o.

B/ Teoretická obecná východiska

Dalším krokem znalce v procesu ZZD je:

  1. vymezení obecných východisek,
  2. specifikace posuzovaného plnění společnosti XYZ s.r.o. z pohledu:
    • marketingové teorie,
    • sponzora / cílové skupiny,
  1. specifikace cílů posuzovaného plnění a
  2. určení pojmů týkající se zkoumané problematiky.